Børsintroduktioner

Vi har bistået mange virksomheder under børsintroduktioner og sekundære
noteringer, og vi har hjulpet andre virksomheder, som har fulgt en tosporet
strategi frem mod enten børsintroduktion eller salg.

Vores partnere har opbygget omfattende praktisk erfaring fra forskellige rådgivningsvirksomheder og bidraget til i alt 16 IPO-processer og sekundære noteringer det sidste årti.