KENNETH KRAGH HANSEN

Associeret partner

Med afsæt i journalistik og økonomiuddannelse har Kenneth i mere end 15 år arbejdet med strategisk og finansiel kommunikation. Dels som rådgiver, partner og bestyrelsesmedlem i et ledende kommunikationsbureau, dels som selvstændig i virksomheden Kragh Kommunikation, der siden 2012 har været associeret med Point.

Få kommunikationsfolk har beskæftiget sig så indgående med virksomheder i den finansielle sektor som Kenneth, der i en årrække har været kyndig rådgiver for en række pensions-, realkredit- og investeringsvirksomheder. Han har endvidere langvarige kundeforhold inden for energi, både af den sorte og grønne slags. Som en aldeles uhøjtidelig samarbejdspartner, der går direkte til sagens kerne, dækker han i øvrigt bredt, både hvad angår brancher og kommunikationsdiscipliner.

Kenneth beskæftiger sig med issues management, transaktioner, årsrapporter, pressekontakt, produktion af magasiner og tekster til print og web, intern kommunikation samt medie- og budskabstræning. Han har således undervist flere hundrede talsmænd og ledere i hensigtsmæssig kommunikation.

Download CV